GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2020-2023 Tebliği

   Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projeleri kapsamında hayvancılık desteklemeleri verilmektedir. Bu destekler bakanlar kurulu tarafından verilen kararlar neticesinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Verilecek olan DOKAP hayvancılık destekleme tutarları ve oranları her yıl belirlenmekte olup 2020 ve 2023 yılları arasında hayvancılığa verilecek olan destekleme oranı %50 olarak belirlenmiştir. 2020 Hayvancılık hibeleri kapsamında GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki 41 ilde bu anlamda destekler verilmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanı kararnamesinde GAP ve DOKAP projeleri kapsamında verilecek olan hayvancılık destekleme oranları ilan edilmiştir. Hayvan yetiştiricilerimize destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Verilen desteklerden yararlanmak için gereken koşullar vardır. Daha evvel verilecek olan bu desteklerden yararlananlar ile kamu kurumları ve kuruluşları ortakları verilecek olan bu desteklemeden yararlanamayacaktır. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli de konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. 2020 ve 2023 yılları arasında 41 ilde yapılacak olan hayvancılık yatırımları için %50 oranında destek sağlanacağı ilan edilmiştir. Yapılacak olan hayvancılık yatırımlarından ekipman ve alet alımı, hayvan barınakları (ahıl ve ağıl), koç, teke ve damızlık boğa alımları gibi konular yer almaktadır. 2014 yılında bu yana yetiştiricilerimiz için bahsettiğimiz konularda yüksek meblağlarda destek sağlanmıştır. Bu güne kadar sağlanan destek tutarı 264 milyon 58 bin TL olmuştur. Proje 5 yıl süre ile devam edecek olup, bütçe yine Resmi Gazete’ de yayınlanacak olan tebliğ ile netleşecektir. Bu anlamda verilecek olan desteklerin amacı bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılarak kalite standartlarına ulaşılması, mevcut işletmelerin modern hale getirilmesidir. Hibelerden Kimler Yararlanabilir? Hibe destek programından yetiştiricilerimiz 2020 ve 2023 yılları arasında toplamda 5 yıl yararlandırılacaktır. Destek programından yararlanmak için gereken şartlar şunlardır;
1- İşletmelerin en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir.
2- İlgili bakanlık kayıt sistemine kayıt olan yetiştiricilerimiz bu desteklemelerden yararlanabilecektir. 
3- Hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için işletmelerin sahip olmaları gereken hayvan sayıları bulunmaktadır.
   Büyükbaşlar için 10 ila 50 baş arası, küçükbaşlar için 100-200 baş hayvan kapasiteli yeni yerleşim alanlarının yapılması ve var olan alanların tadilatları, damızlık boğa ve teke alımları, alet, ekipman ve makine alımları gibi konularda destek verilecektir. Daha evvel bu kapsamda desteklemelerden yararlananlar 2020 ve 2023 yılları için başvuru yapamayacaktır. Belirlenen tarihlerde başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin yapılacak olan yatırımlardan yararlanabilecektir. Ancak bu konuların her birinden yalnızca bir defaya mahsus olarak yararlanabilirsiniz. Başvuru özel şartları bakanlık tarafından belirlenecek olup bu şartlar bölgesel farklılara göre değişiklik gösterecektir. Yatırım tutarları Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Yatırım desteği verilmesi sonucu kalan tutarlar yatırımcı tarafından bizzat karşılanır. 2020 ve 2023 yılları için GAP ve DOKAP kapsamında verilecek olan destekleme oranları Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Destek verilecek olan konular ağıl ve ahır yapımı, mevcut ahır ve ağılların tadilatı, yapılacak olan yeni hayvan alımları, damızlık boğa, koç ve teke alımları, makine ve ekipman alımları, gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağma makinesi alımlarında uygulanacak olan hibe oranı yüzde 50 olmaktadır. 385.000,00 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 hibe olarak 192 Bin 252 TL, Damızlık koç ve teke alımlarında hayvan başına azami 750 TL, 200.000,00 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 hibe olarak 100 Bin TL dir. Destek sağlandıktan sonra şayet, örneğin yetiştirici daha büyük kapasiteli bir ahır yapmaya karar verirse, destek tutarı dışında kalan tutarları kendisi tarafından karşılanacaktır. GAP, DOKAP, KOP VE DAP projelerinin kapsadığı 41 il; Ağrı, Malatya, Mardin, Niğde, Ardahan, Muş, Siirt, Yozgat, Bingöl, Sivas, Şanlıurfa, Artvin, Bitlis, Tunceli, Şırnak, Samsun, Erzincan, Van, Aksaray, Giresun, Erzurum, Adıyaman, Karaman, Gümüşhane, Elazığ, Batman, Kırıkkale, Ordu, Hakkâri, Diyarbakır, Kırşehir, Rize, Iğdır, Gaziantep, Konya, Tokat, Kars, Kilis, Nevşehir ve Trabzon'dur.